Aanbod:

Algemeen aanbod:

Het brongeschenk biedt je (psychologische) begeleiding om in contact te komen met jouw innerlijke, authentieke stem. Hierbij gaat het om (zelf)reflectie in kader van persoonlijke groei. Het brongeschenk zal je bijstaan tot verdere verdieping en verbreding, waar je zelf de verantwoordelijkheid neemt om te leven wat je wil, gebruikmakend van alle kwaliteiten en talenten die je bezit. Vanuit de keuze die bij jou echt past.

Bij het brongeschenk vind je een veilige haven waar in alle discretie en in vertrouwen (onder andere door binding via het beroepsgeheim als psychologe) jouw verhaal kwijt kan en je kan zijn wie je bent.

Specifiek aanbod voor ouders:

Een kind is voor de ouder een spiegel. Het is voor de ouder niet altijd gemakkelijk jouw kind te begrijpen. Bij het brongeschenk kunnen we aan de hand van het geboorteverhaal (conceptie, zwangerschap en geboorte) al heel wat patronen zien die zich vertalen in het gedrag van jouw kind.

Daarnaast biedt het brongeschenk begeleiding voor jou als ouder, die uitgedaagd wordt deze rol vanuit jouw innerlijke stem te gaan invullen.

De begeleiding en de kijk op het geboorteverhaal richt zich op kinderen vanaf de kleuterleeftijd. Bij het brongeschenk gaan we met jou als ouder aan de slag. Enkel als het nodig blijkt, wordt jouw kind mee uitgenodigd.

Bij het brongeschenk vind je een veilige haven waar in alle discretie en in vertrouwen (onder andere door binding via het beroepsgeheim als psychologe) jouw verhaal kwijt kan en je kan zijn wie je bent.

Specifiek aanbod voor koppels/gezin/team:

Bij dit aanbod gaan verschillende personen samen aan de slag rond een welbepaald thema/situatie. Door naar elkaar te luisteren, kan er met de bekomen inzichten verder gewerkt worden.

Neem gerust contact op om samen te kijken wat het brongeschenk jou hierin kan bieden.

Inschrijvingsnummer compsy: 802133512

Visumnummer/ erkenning: 408030

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek luister ik naar wat je naar het brongeschenk brengt, welke thema's je wil exploreren en wordt gekeken hoe we, al dan niet, samen verder kunnen. Wie weet, loop je al met een eerste inzicht naar buiten of vragen die jou verdieping brengen.

Hoe we verder gaan wordt wederzijds afgestemd.

Tussen de sessies door ga je zelfstandig aan de slag met de inzichten/antwoorden van de voorgaande sessie.

Tarief

Psychologisch consult (45 à 60 minuten): 70 euro

Koppel/gezin (1 uur): 90 euro

Korte blik over een specifieke vraag (30 minuten, enkel na kennismaking): 40 euro

Verkennen van het geboorteverhaal (2 à 2 uur 30): 175 euro

Team: samen overeen te komen

Afhankelijk van uw ziekenfonds kan je een teruggave hebben. Je kan dit hier nagaan.

Indien je niet een geplande afspraak na kan komen, wordt gevraagd tijdig te verwittigen. Bij een laattijdige annulatie (minder dan 24u op voorhand) ben ik genoodzaakt de sessie alsnog aan te rekenen. Zie ook de algemene voorwaarden.

Methode van werken

Tijdens de sessie sta jij centraal. Jij brengt het thema in waarrond we werken, waar jij jouw innerlijke stem wil leren kennen/horen.

Om je te kunnen begeleiden en ondersteunen in wat je brengt, wordt, wanneer nodig naast gesprek, verschillende technieken ingezet.

Door deze technieken wordt niet enkel jouw mind aangesproken. Tegelijkertijd wordt jouw lichaam, gewaarwordingen meegenomen. Body en mind staan immers met elkaar verbonden. Dit kan via het (systemisch) opstellen, schematisch of visueel voorstellen, werken met allerhande kaarten, ... Zo krijg je naast het vertellen de mogelijkheid om op een andere manier te kijken naar jouw verhaal, gevoelens, gedachten en gedrag. 

De kaarten die worden ingezet als instrument laten licht schijnen op (onbewuste) processen, emoties, verlangens, patronen, belangrijke thema's, persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, lessen en schaduwplekken. Ze reiken een nieuw perspectief en inzicht aan waarmee je zelf een gewenste uitkomst kunt vorm geven.